Nesený pluh JUPITER II

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ STROJE

Nesené otočné pluhy JUPITER II 120/100 a 140/100 jsou určeny k orbě hlinitých půd s odporem do 120 kPa s jištěním orebního tělesa střižným šroubem a k orbě kamenitých půd s odporem do 90 kPa s jištěním orebního tělesa pružinovým Non-stop mechanizmem.

 jup2                                   jup

 

Nesené otočné pluhy JUPITER II 120/90 a JUPITER II 140/90 jsou určen k orbě hlinitých půd s odporem do 90 kPa s jištěním orebního tělesa střižným šroubem a k orbě kamenitých půd s odporem do 70 kPa s jištěním orebního tělesa pružinovým Non-stop mechanizmem. Stavebnicová konstrukce pluhů umožňuje sestavení 3-4 radličného provedení JUPITER II 120/90, 120/100 a 4-5 radličného provedení JUPITER II 140/90 a 140/100.

Vhodně zvolené orební ústrojí – orební tělesa, předradličky a krojidla zaručuje ve všech půdách splnění všech požadovaných agrotechnických požadavků – dobré drobení skývy a kvalitní zaklopení organických zbytků.

Seřizovacím systémem pro nastavení pluhu lze docílit požadovaného záběru první radlice, přičemž následnou korekcí tahové linie se nastavený záběr již nemění. Otočné, hydraulicky ovládané provedení pluhu umožňuje kvalitně zorat pozemek z libovolné strany bez rozorů a skladů. K pluhu lze agregovat půdní pěch, jehož použití uspoří při následné předseťové přípravě nejméně jednu pracovní operaci.

VÝHODY

  • nosný rám je vyroben ze speciální mikrolegované jemnozrnné ocelové trubky o světlosti 120x120mm a 140x140mm a tloušťce stěny 10mm
  • opotřebitelné díly jsou vyrobeny ze speciální otěruvzdorné oceli
  • jedním úkonem se ovládá otáčení pluhu pomocí dvojčinného hydraulického válce s automatickým integrovaným přepínáním
  • použitím zahrnovaček nebo předradliček se dosáhne dokonalého zaklopení rostlinných zbytků
  • výběr dalšího příslušenství a orebních těles

POPIS STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pluh se skládá z otočné hlavy, spojovacího táhla, rámu, kola, držáků a orebních těles (univerzálních, páskových, pološroubových)

l5328390fb7208-popis-jupiter

Otočná hlava slouží pro připojení pluhu k tahači. Otočná hlava je připojena pomocí spojovacího táhla k rámu pluhu. Na otočné hlavě je namontován dvojčinný hydraulický válec s automatickým integrovaným přepínáním. Zajišťuje otáčení rámu pluhu kolem osy otočné hlavy a spojovacího táhla. K přesnému nastavení hloubky orby slouží hloubkové kolo. Pro přepravu na pozemních komunikacích je pluh vybaven dopravním značením.

Na přání je možné pluh dále vybavit předradličkami, kotoučovými krojidly, ramenem pěchu, plazovými krojidly nebo brázdičem.

Jako tažený stroj lze k pluhu agregovat půdní pěch, jehož použití uspoří při následné předseťové přípravě nejméně jednu pracovní operaci. I na těžkých půdách se dosáhne použitím pěchu opětného utužení půdy, drobení hrudovité půdy a dobré vyrovnání povrchu.

Otáčení pluhu je zajištěno hydraulickým okruhem přes vícečinnou kostku umístěnou na pístu otoče, která pluh automaticky otočí a v případě užití „memory“ válce, zajišťuje rovněž funkci tohoto zařízení, přičemž obsluha dává hydraulice pokyn vždy pouze jedním pohybem páky.

STŘIŽNÉ JIŠTĚNÍ OREBNÍHO TĚLESA

Orební tělesa jsou před přetížením či poškozením způsobeným překážkou v půdě chráněna střižnou pojistkou. Pojistku proti přetížení zajišťuje střižný šroub.  Dojde-li k přestřižení střižného šroubu, vychýlí se orební těleso, zastavíme, pluh zvedneme, uvolníme matici čepového spojení, odstraníme zbytky šroubu a orební těleso vrátíme otočením kolem čepu do původní (pracovní) polohy. Do otvoru vložíme nový střižný šroub, zajistíme matici a dotáhneme matici čepového spojení.

PRUŽINOVÉ JIŠTĚNÍ OREBNÍHO TĚLESA

Orební tělesa jsou před přetížením či poškozením způsobeným překážkou v půdě chráněna NON-STOP pružinovým mechanismem a proti zaklesnutí orebního tělesa střižnou pojistkou. Pružinový mechanizmus umožní při najetí na pevnou překážku v půdě, vyhloubení orebního tělesa a po překonání překážky samočinné zahloubení tělesa zpět do původní polohy Pojistku proti zaklesnutí zajišťuje střižný šrou .V závislosti na stavu půdy (těžká nebo lehká půda) se musí pružiny více či méně předepnout prostřednictvím seřizovacích šroubů a to tak, aby pružinový mechanizmus pracoval jen při nárazu na překážku.

jup tech1  jup tech2