DISCO zadné nesené

bez_názvu

 

DISCO 2700-3500 CONTOUR

Chytro navrhnuté stroje v sebe spájajú stabilitu a profesionálne funkčnosť, zrozumiteľné funkcie, jednoduchosť ovládania, vysokú mieru komfortu pre užívateľa – tým sa vyznačuje DISCO CONTOUR so stredovým zavesením.

Výhody a vlastnosti
-Vysoko pevný rám trojbodového závesu, umiestnený blízko traktora.
-Nastaviteľný nosný čap dolných ťahadiel pre rýchle prispôsobenie rozchodu kolies traktora, pre plné využitie šírky a optimálne prekrytie v kombinácii s čelne neseným žacím strojom.
-Robustný nosník s prípojným čapom závesu dimenzovaným pre veľké zaťaženie a s rozmerným miestom uloženia.
-Všetky hlavné čapy zo 45 mm silnej, tvrdenej ocele, uložené v mazaných púzdrach klzných ložísk.
-Pohon žacej lišty kĺbovým hriadeľom s drážkovaným profilom z tvrdeného materiálu, špeciálne dimenzovaným pre veľký výkyv.
-Priamy vstup pohonu do žacej lišty uskutočňovaný uhlovým prevodom do prvého žacieho disku.
-Rám so skriňovým profilom nanajvýš odolný proti krúteniu.
-Obojstranné vedenie žacej lišty v pevnom nosnom ráme.

Krmovina nie je vždy rovnaká. Porast je sotva vždy homogénny. Vlhké miesta alebo suché kôpky? Na to môžete ľahko a rýchlo reagovať s hydropneumatickými odľahčením žacej lišty ACTIVE FLOAT. Odľahčenie žacej lišty môžete regulovať zo sedadla vodiča kedykoľvek aj pri jazde. Aktuálne nastavený prítlak na pôdu možno na manometri odčítať z kabíny. Zvoľte si tlačidlom svoju individuálnu hodnotu.

Výsledok:
-Ideálne prispôsobenie povrchu pôdy a šetrnosť k trávnemu drnu.
-Menšie znečistenie krmoviny, lepšia kvalita krmu.
-Minimálne opotrebenie.
-Redukovaná spotreba výkonu a paliva.
-Citeľný komfort zberu krmovín bočnou silou žacieho adaptéra alebo poškodením drnu protismerným riadením.

1325574607

DISCO 2700-3900 CONTOUR

Chytro navrhnuté stroje v sebe spájajú stabilitu a profesionálne funkčnosť, zrozumiteľné funkcie, jednoduchosť ovládania, vysokú mieru komfortu pre užívateľa – tým sa vyznačuje DISCO CONTOUR so stredovým zavesením. Tieto žacie adaptéry, navrhnuté a vyvinuté pre podmienky vyžadujúce mimoriadnu kvalitu kosenia a krmoviny sú neprekonateľné v kopírovaní povrchu pôdy a kvalite krmu.

1325574763

DISCO 2700-3500 C CONTOUR

Šetrite čas. DISCO 2700 C, 3100 C a nové stroje 3500 C CONTOUR s žacím stlačovačom zanechávajú na strnisku nakyprený riadok a podstatne tak urýchľujú proces sušenia. Tak ku zvážanieu krmu pri optimálnom stupni zavädnutí potrebuje menej pracovných krokov.

OSVEDČENÁ TECHNOLÓGIA
Zabudovaný do všetkých troch žacích strojov je známy a osvedčený stlačovač všetkých žacích strojov DISCO s asymetricky tvarovanými, do gumy uloženými odpruženými oceľovými prstami, odrazovým plechom stlačovača nastaviteľným bez použitia náradia a veľmi robustnými stojatými ložiskami rotora.
ŠIROKÉ rozhadzovanie – rýchly zber
Hospodárnu prevádzku v najkratšom čase, efektívnej práce so senom alebo krmivom na senáž bez výpadkov – to je možné so zariadenie pre široké rozhadzovanie, ktoré sa dodáva na želanie pri všetkých troch žacích strojov so stlačovačom.
– Stlačovanie krmu s jej následným odkladaním po celej šírke záberu v jednom pracovnom kroku.
– Rovnomerné a našuchorené ukladanie cez nastaviteľné vodiace plechy.
– Nastavenie požadovanej šírky bez použitia náradia.
– Ušetríte pracovnú operáciu čechranie pokosu.

1325574809

DISCO 3100 RC CONTOUR

Krmovina bohatá na listy vyžaduje pri zbere osobitnú starostlivosť. Jemné stláčanie pre ochranu listov so živinami a pritom dostatočné narušenie stoniek predstavujú veľké požiadavky na žacie stroje a poľnohospodárov. Vysokým požiadavkám zodpovedá nový DISCO 3100 RC CONTOUR s pracovnou šírkou záberu 3 m, ktorý rozširuje paletu značky CLAAS o stredovo zavesený diskový žací stroj s valcovým stlačovačom.

Výhody a vlastnosti
-Odľahčenie žacieho stroja dvoma, u stroja vybaveného stlačovacím zariadením tromi, vinutými pružinami.
-Rozloženie celkového tlaku pre kopírovanie povrchu pôdy po celej šírke žacej lišty usporiadaním pružín.
-Nastavenie bez použitia náradia podľa pôdnych podmienok a požiadaviek úrody.
-Uložený v dvoch otočných bodoch, kopíruje žací stroj akýkoľvek profil pôdy.
-Jednotne a čisto pokosené a šetrné zaobchádzanie s trávnatým terénom.
-Poistný systém vybavený gumovou pružinou a robustnou západkou.
-Účinná ochrana proti väčšiemu poškodeniu. Gumená pružina sa nemôže zablokovať.
-Jednoduché prestavenie podľa reakcie poistky.
-Rýchle prispôsobenie šírke traktora.
-Plné využitie pracovnej šírky
-Optimálna súhra medzi predným a zadným žacím strojom pri použitej kombinácii.
-Vždy rovnomerný tlak na povrch a čistý rez vďaka paralelnému horizontálnemu zdvihu na úvrati.
-Zdvihnutie na úvrati a uvedenie do prepravnej polohy bez použitia hydraulickej sústavy trojbodového závesu a bez zmeny základného nastavenia.

1325574848

DISCO 2650-3450

Žiaci stroje DISCO 2650, 3050 3450 sú perfektným riešením, keď ide o racionálny zber vzadu neseným strojom. Tieto diskové žacie stroje koncipované pre trojbodový záves – DISCO 2650 3050 ako Model C aj so stláčacím zariadením  napriek veľkej Pracovnej šírke presviedčajú veľkou ovládateľnosťou.

Rovnomerný tlak na POVRCH
-Odľahčenie žacieho stroja dvoma, u stroja vybaveného stláčacím zariadením tromi vinutými pružinami.
-Rozloženie celkového tlaku pre kopírovanie povrchu pôdy po celej šírke žacej lišty usporiadaním pružín.
-Nastavenie bez použitia náradia podľa pôdnych podmienok a požiadaviek úrody.
-Uložené v dvoch otočných bodoch, kopíruje žací stroj akýkoľvek profil pôdy.
-Jednotne a čisto pokosené a šetrné zaobchádzanie s trávnatým terénom.

1325574978

 

DISCO 210-290

CLAAS má ideálne vybavenie, aby spĺňalo akékoľvek požiadavky. DISCO rady 210/250/290 ponúkajú ekonomické, výkonné a odolné diskové žacie stroje s renomovanou kvalitou od firmy CLAAS pre efektívne použitie na menšie plochy. Na rozdiel od všetkých ostatných žacích strojov CLASS, DISCO rady 210 – 290 používajú žacie lišty, na ktorej sú všetky kolesá umiestnené v rade. Osvedčená technika spĺňajúce pomer kvalita-cena. Ochrana proti preťaženiu sa spustí, akonáhle žací stroj narazí na prekážku. Reštartuje stroj a následne potom stroj ďalej pokračuje v práci. To zabráni poškodeniu lišty.

1325575075

Technické údaje

disco vzadu nesene_56 disco vzadu nesene_57 disco vzadu nesene_58