Rapid RDA S

Rapid je správnou voľbou pre každý osevný postup. Nezáleží na tom, či požadujte priamy výsev do strniska, do pôdy obrobenej klasicky alebo do pôdy spracovanej bezorebne. Vďaka výkonným nástrojom a schopnosti kultivácie pôdy kotúčovými sejacími topánkami môže Rapid vykonávať výsev za všetkých podmienok. Pre ľahké aj ťažké pôdy. Sejací stroj Rapid odvádza rovnako kvalitnú prácu na ľahkých i ťažkých pôdach. So správnym náradím môže Rapid vykonávať prípravu a výsev do všetkých druhov pôd, od najťažších ílov až po ľahké piesočnaté pôdy.

Technické údaje

bez_názvu