Polonesený pluh EUROPA II

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ STROJE

Polonesené otočné pluhy EUROPA II 180 jsou určeny k orbě hlinitých půd s odporem do 140 kPa s jištěním orebního tělesa střižným šroubem a k orbě kamenitých půd s odporem do 110 kPa s jištěním orebního tělesa pružinovým Non-stop mechanizmem.

eur             eur1

Stavebnicová konstrukce pluhu umožňuje sestavení 5-9mi radličného provedení. Vhodně zvolené orební ústrojí – orební tělesa, předradličky a krojidla zaručuje ve všech půdáchsplnění všech požadovaných agrotechnických požadavků – dobré drobení skývy a kvalitní zaklopení organických zbytků. Nastavování první radlice ovládané pomocí hydraulického válce umožňuje okamžitě během orby korigovat změny půdních či terénních podmínek. Otočné, hydraulicky ovládané provedení pluhu umožňuje kvalitně zorat pozemek z libovolné strany bez rozorů a skladů. K pluhu lze agregovat půdní pěch, jehož použití uspoří při následné předseťové přípravě nejméně jednu pracovní operaci.

Výhody

  • otáčení pluhu je zajištěno pomocí hřebenové otoče umístěné mezi dvěma hydraulickými válci, díky tomuto systému je zaručeno klidné a plynulé otáčení bez ohledu na momentální svahové postavení stroje.
  • nosný rám je vyroben ze speciální mikrolegované jemnozrnné ocelové trubky o světlosti 180 mm a tloušťce stěny 10mm.
  • opotřebitelné díly jsou vyrobeny ze speciální otěruvzdorné oceli
  • ovládání pluhu zkabiny tahače – otáčení, seřizování záběru první radlice, nastavování hloubky orby
  • použitím zahrnovaček nebo předradliček se dosáhne dokonalého zaklopení rostlinných zbytků
  • výběr dalšího příslušenství a orebních těles

POPIS STROJE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Polonesený pluh Europa II se skládá ze závěsu, podvozku, otočné hlavy, suportu, rámu, osy, kola, držáků orebních těles (univerzálních 350, 400, páskových 400, pološroubových 350) a dopravního značení.

Závěs slouží k připojení pluhu za tahač. Na pluhu je závěs připojen přes křížový kloub k podvozku. Na podvozek je namontována otočná hlava, která zajišťuje za pomocí suportu otáčení hlavního rámu pluhu s držáky orebních těles kolem osy (pomocného rámu). Osa je vpřední části pluhu připojena k podvozku a vzadní části suvně k hloubkovému kolu. To slouží jak k přesnému nastavení hloubky orby, tak pro přepravu pluhu.Kolo je připojeno k hlavnímu rámu pluhu a jeho umístění závisí na délce osy, která je společně s hlavním rámem stavitelná s ohledem na počet orebních těles pluhu. K ovládání pluhu slouží hydraulický obvod. Pro přepravu na pozemních komunikacích je pluh vybaven dopravním značením a osvětlením.

eur popis

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Na přání je možné pluh dále vybavit předradličkami, ramenem pěchu, kotoučovými krojidly, brázdičem a nástavcem pro tahač Kirovec.  K pluhu lze agregovat půdní pěch,jehož použití uspoří při následné předseťové přípravě nejméně jednu pracovní operaci.I na těžkých půdách se dosáhne použitím pěchu opětného utužení půdy,drobení hrudovité půdy a dobré vyrovnání povrchu.

OTÁČENÍ PLUHU

Otáčení pluhu je zajištěno přes litinovou skříň, v níž jsou umístěny 2 protilehlé hydraulické válce, mezi nimiž je umístěna hřebenová tyč, která pomocí styku s ozubeným kolem zajistí rovnoměrné otočení pluhu bez ohledu na svažitost terénu, na kterém se pluh při otáčení nachází.

STŘIŽNÉ JIŠTĚNÍ OREBNÍHO TĚLESA

Orební tělesa jsou před přetížením či poškozením způsobeným překážkou v půdě chráněna střižnou pojistkou. Pojistku proti přetížení zajišťuje střižný šroub. Dojde-li k přestřižení střižného šroubu, vychýlí se orební těleso, zastavíme, pluh zvedneme, uvolníme matici čepového spojení, odstraníme zbytky šroubu a orební těleso vrátíme otočením kolem čepu dopůvodní (pracovní) polohy.Do otvoru vložíme nový střižný šroub, zajistíme matici a dotáhneme  matici čepového spojení.

PRUŽINOVÉ JIŠTĚNÍ OREBNÍHO TĚLESA

Orební tělesa jsou před přetížením či poškozením způsobeným překážkou v půdě chráněna NON-STOP pružinovým mechanismem a proti zaklesnutí orebního tělesa střižnou pojistkou. Pružinový mechanizmus umožní při najetí na pevnou překážku v půdě, vyhloubení orebního tělesa a po překonání překážky samočinné zahloubení tělesa zpět do původní polohy Pojistku proti zaklesnutí zajišťuje střižný šroub.V závislosti na stavu půdy (těžká nebo lehká půda) se musí pružiny více či méně předepnout prostřednictvím seřizovacích šroubů  a to tak, aby pružinový mechanizmus pracoval jen při nárazu na překážku.

eurp tech